ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ  καλωσορίσατε

Ο ιστοχώρος μου περιέχει θέματα που αφορούν στην παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαδικασία ένταξης και ενσωμάτωσης των τεχνολογιών της πληροφορίας και της Επικοινωνίας(ΤΠΕ) στο ελληνικό δημόσιο δημοτικό σχολείο ακολούθησε σε γενικές γραμμές με μικρή ή μεγάλη καθυστέρηση τα αντίστοιχα πρότυπα των υπόλοιπων κρατών της ΕΕ. Ωστόσο σήμερα η πληροφόρηση των εκπαιδευτικών σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο είναι ελλιππής. Μολονότι τόσο στο ΑΠΣ αλλά και στο ΔΕΠΠΣ αναφέρονται ο σκοπός και οι στόχοι της ένταξης των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπήρξε ουσιαστικά μέχρι σήμερα χρηστική επαφή των εκπαιδευτικών με τα τεχνολογικά εργαλεία, ως μέσα διδασκαλίας. Το πρόγραμμα της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη(Επιμορφωση Β΄)που πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στο άμεσο μέλλον θεωρείται μοναδική ευκαιρία αλλά και ουσιαστική πρόκληση για την εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση των λογισμικών ως εκπαιδευτικά εργαλεία, υποστηρικτικά της διδασκαλίας και της μάθησης. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως τα τεχνολογικά εργαλεία σε καμιά περίπτωση δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν υποκατάστατα της ζωντανής διδασκαλίας και του ρόλου του εκπαιδευτικού ως σημαντικού παράγοντα της μάθησης.

Στον παρόντα χώρο ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας έρχεται σε επαφή με τα εκπ/κά εργαλεία , πληροφορείται για τον τρόπο λειτουργίας τους και για τους τομείς αξιοποίησής τους, έχει στη διάθεσή του διδακτικά σχέδια εργασίας, φύλλα δραστηριοτήτων και υλικό που σχετίζεται με τις τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

 

Κατασκευή ιστοσελίδας σε εξέλιξη...